Page tree


Menu widoku cyfrowego dostępne jest w zakładce Dane cyfrowe.


1. Import danych cyfrowych

W programie Tachospeed możliwy jest import danych cyfrowych z plików z karty kierowcy lub tachografu. Można skorzysać z menu "Dane cyfroweo" lub kliknąć w "Zaimportuj plik cyfrowy" bezpośrednio z widoku kalendarza.

1.1 Import danych z pliku (karta kierowcy lub tachograf)

Po kliknięciu w "Zaimportuj plik cyfrowy", następnie w przycisk "Wybierz plik" wskazujemy pliki jakie chcemy zaimportować. Jednorazowo można zaznaczyć wiele plików zarówno z kart kierowców jak i tachografu.


Jeśli dodajemy całkiem nowy plik to w zakładkach "Kierowcy" i "Pojazdy" możemy potwierdzić jakiego kierowcę oraz jakie pojazdy zostaną dodane do bazy. Jeśli importujemy plik z tachografu to w zakładce "Firmy" możemy podejrzeć dane przedsiębiorstwa zapisane na pliku. Dodatkowo w kolumnie "Z" możemy zaznaczyć, które pliki chcemy zaimportować.


W zakładce "Kierowcy" możemy wybrać, którzy kierowcy zostaną dodani do bazy, a którzy będą pominięci. Klikając prawym przyciskiem myszy można wybrać opcję "Pomin wszystkich".


Podobnie w zakładce "Pojazdy" zaznaczamy, które pojazdy dodajemy i pomijamy. Klikając prawym przyciskiem myszy można wybrać opcję "Pomin wszystkie".


Następnie wracamy do zakładki "Pliki" i klikamy w przycisk "Importuj pliki".


Po imporcie plików wyświetli się okno podsumowania.

1.2 Import danych z karty kierowcy (czytnik USB)

Jeśli dysponujemy czytnikiem USB to możemy odczytać kartę kierowcy podłączając czytnik bezpośrednio do komputera. Jeśli czytnik został prawidłowo zainstalowany to pojawi się on w liście dostępnych czytników. Wkładamy kartę kierowcy do czytnika i wciskamy przycisk "Odczyt karty".


1.3 Import danych bezpośrednio z tachografu

Program umożliwia także pobieranie danych bezpośrednio z tachografu. Gdy komputer będzie podłączony do tachografu w samochodzie to wybieramy opcję "Odczyt tachografu". Aby mozliwe było podłączenie komputera do tachografu wymagany jest kabel TACHO USB.

Po znaznaczeniu interesujących nas opcji odczytu (zakładka "Akcje") można rozpocząć pobieranie danych korzystając z przycisku "Start".1.4 Serwer FTP

Jeśli pliki cyfrowe są przechowywane na serwerze FTP to poprzez opcję "Serwer FTP" mamy możliwość ich pobrania i zaimportowania do programu. Po wprowadzeniu adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła możemy połączyć się z serwerem i pobrać dane.

1.5 System TTPilot

Funcjonalność zostanie dodana w późniejszych wersjach programu Tachospeed.

2. Podgląd pliku cyfrowego

Opcja ta umożliwia otwarcie pliku cyfrowego bez jego importu do programu (podgląd). Po wybraniu opcji wskazujemy plik cyfrowy jaki chcemy podejrzeć. W "Podglądzie pliku cyfrowego" możliwe jest także wygenerowanie Raportu szczegółowego aktywności kierowcy.


3. Raport prędkości

Raporty prędkości zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5 Raporty samochodowe

4. Raport kalibracji

Raport kalibracji został szczegółowo opisany w rozdziale 8 Raport kalibracji

5. Raport nieprzypisanych okresów

Raport nieprzypisanych okresów został szczegółowo opisany w rozdziale 8 Raport nieprzypisanych okresów

6. Konwersja plików cyfrowych ESM do DDD

Tachospeed umożliwia konwersję plików .esm do wymaganych w przepisach, podpisanych cyfrowo plików .ddd. W tym celu należy wybrać opcję Konwersja plików cyfrowych ESM do DDD.

7. Usuwanie danych cyfrowych starszych niż ...

Wybierając tę opcję można usunąć z bazy danych pliki cyfrowe starsze niż 1, 2 lub 3 lata.
  • No labels