Page tree


Czas lokalny (domyślny czas rozliczania) - pozwala na dowolną zmianę czasu lokalnego.

Czas, w którym wprowadzane są tarcze - pozwala na dowolną zmianę czasu lokalnego dla wprowadzanych tarczek.

Czas, w którym wprowadzane są czynności - pozwala na dowolną zmianę czasu lokalnego dla dodawanych aktywności w edytorze czynności.

Czas dla raportów pojazdu - pozwala na dowolną zmianę czasu lokalnego dla raportów generowanych dla pojazdów (domyślnie dane na tachografie są w czasie GMT).

Format dat - możliwość wyboru formatu daty zapisywanej na wygenerowanych raportach. Zalecamy ustawienia formatu daty na identyczny jaki mamy w systemie operacyjnym. Domyślne dla Windows 10 jest to "GG:MM DD.MM.RRRR", dla Windows 7 jest to "RRRR-MM-DD GG:MM".


  • No labels