Page tree

1. Miejsca, które umożliwiają zaawansowane filtrowanie

Głównym celem filtrowania, sortowania oraz grupowania danych jest ułatwienie przeglądania informacji lub odnalezienie ich wśród wszystkich zgromadzonych informacji.

Z opcji tych możemy korzystać w:

 • przypominaczu, 
 • edytorach, 
 • podglądzie wprowadzonych tarcz w tabeli aktywności, 
 • dziennym podglądzie aktywności na widoku cyfrowym.

2. Sortowanie

Sortowanie wpływa jedynie na kolejność wyświetlania danych. Dane można sortować zarówno w kolejności rosnącej jak i w kolejności malejącej. W każdym nagłówku tabeli ukryty jest przycisk odpowiedzialny za sortowanie. Po zastosowaniu sortowania przycisk jest widoczny.

Sortowanie a polskie znaki.
 • Jeżeli sortujemy względem kolumny, w której użyte są polskie znaki to wyrazy bez polskich znaków znajdują się nad wyrazami z polskimi znakami. Obie listy posortowane są alfabetycznie.


 • Jeżeli sortujemy względem innej kolumny, to polskie znaki są traktowane jak ich podstawowe odpowiedniki z alfabetu łacińskiego.

Przywrócenie pierwotnego wyglądu listy.

W celu usunięcia sortowania należy narzucić sortowanie względem pierwszej kolumny.

3. Kluczowe słowa i symbole w filtrowaniu

Symbole
SymbolKiedy użyćPrzykładowe zastosowaniePrzykład użycia
_Podkreślenie służy do zastąpienia jednego znaku w ciągu znaków.
 • wyfiltrowanie danych z polskimi znakami.
 • wyfiltrowanie danych niezależnie od wielkości litery
 • Po wpisaniu w filtrze "Stanis_aw" w edytorze kierowcy zostaną wyświetleni wszyscy kierowcy, którzy zostali wprowadzeni do bazy jako "Stanisław" lub jako "Stanislaw".
 • Po wpisaniu w filtrze "_ord" w edytorze kierowcy zostaną wyświetleni wszyscy kierowcy, którzy zostali wprowadzeni do bazy jako "Ford" lub jako "ford".
%Procent służy do zastąpienia kilku znaków w ciągu znaków.
 • wyfiltrowanie numeru seryjnego z spacją lub bez
 • Wyfitrowanie grupy przypomnień
 • Po wpisaniu w filtrze "ST%12345" w edytorze pojazdu zostaną wyświetlone pojazdy z numerem rejestracyjnym "ST 12345" oraz "ST12345"
 • Po wpisaniu w filtrze "Badani%" w przypominaczu zostaną wyświetleni wszyscy kierowcy, którzy powinni zrobić badania psychotechniczne oraz lekarskie.
Słowa - łączące filtry
ISpójnik "I" umożliwia zastosowanie przynajmniej dwóch filtrów jednocześnie, a w rezultacie otrzymujemy listę elementów spełniającą wszystkie warunki filtrowania.
 • wyfiltrowanie danych z danego okresu czasu
 • Po narzuceniu w filtrze warunku "Termin większy od 2016-07-10 i mniejszy od 2016-07-15" w przypominaczu zostaną wyświetlone wszystkie przypominenia z 11, 12, 13, i 14 lipca 2016.
LUBSpójnik "lub" umożliwia zastosowanie przynajmniej jednego z kilku narzuconych filtrów.
 • wyfiltrowanie danych z różnych kolumn
 • Po narzuceniu w filtrze warunku "NIP równe lub REGON równe " w edytorze firmy zostają wyświetlone wszystkie firmy, które nie mają uzupełnionego NIP'u lub REGON'u.
Słowa - filtrujące dane
RÓWNESłowo "równe" użyte w filtrze umożliwia wyświetlenie informacji dla wskazanej danej.
 • wyfiltrowanie znanej nam danej

 • Po zaznaczeniu checbox'a w filtrze automatycznie ustawione zostaje słowo "równe.

RÓŻNE ODSłowa "różne od" użyte w filtrze umożliwiają wyświetlenie informacji dla wszystkich danych poza wskazaną.
 • wyfiltrowanie większości danych z bazy
 • Po zastosowaniu filtra "różne od postój" na widoku cyfrowym wyfiltrowane zostaną wszystkie aktywności poza postojem.
JEST MNIEJSZE ODOpcji "jest mniejsze od" używamy gdy chcemy wyfitrować dane, dla których wybarana wartość jest górną wartością graniczną.
 • w przypadku słów umożliwia wyświetlenie wszystkich wyrazów, które w kolejności alfabetycznej znajdują się, przed wskazanym słowem.
 • w przypadku liczb umożliwia wyświetlenie wszystkich mniejszych liczb
 • w przypadku dat wyświetlane są wszystkie daty sprzed wskazanej
 • Po narzuceniu w filtrze warunku "Termin mniejszy od 2016-07-15" w przypominaczu zostaną wyświetlone wszystkie przypominenia sprzed 15 lipca 2016.
JEST MNIEJSZY LUB RÓWNYOpcji "jest mniejsze od" używamy gdy chcemy wyfitrować dane, dla których wybarana wartość jest górną wartością graniczną oraz wartość graniczną.
 • w przypadku słów umożliwia wyświetlenie wszystkich wyrazów, które w kolejności alfabetycznej znajdują się, przed wskazanym słowem oraz wskazane słowo.
 • w przypadku liczb umożliwia wyświetlenie wszystkich mniejszych liczb oraz wskazana w filtrze liczba
 • w przypadku dat wyświetlane są wszystkie daty sprzed wskazanej wraz z wskazaną datą w filtrze.
 • Po narzuceniu w filtrze warunku "Termin mniejszy lub równy 2016-07-15" w przypominaczu zostaną wyświetlone wszystkie przypominenia sprzed 15 lipca 2016 oraz z 15 lipca.
JEST WIĘKSZY ODOpcji "jest większe od" używamy gdy chcemy wyfitrować dane, dla których wybarana wartość jest dolną wartością graniczną.
 • w przypadku słów umożliwia wyświetlenie wszystkich wyrazów, które w kolejności alfabetycznej znajdują się, po wskazanym słowie.
 • w przypadku liczb umożliwia wyświetlenie wszystkich większych liczb
 • w przypadku dat wyświetlane są wszystkie daty po wskazanej
 • Po narzuceniu w filtrze warunku "Termin większy od 2016-07-10" w przypominaczu zostaną wyświetlone wszystkie przypominenia po 10 lipca 2016.
JEST WIĘKSZY LUB RÓWNYOpcji "jest większe od" używamy gdy chcemy wyfitrować dane, dla których wybarana wartość jest dolną wartością graniczną oraz wartość graniczną.
 • w przypadku słów umożliwia wyświetlenie wszystkich wyrazów, które w kolejności alfabetycznej znajdują się, po wskazanym słowie oraz wskazane słowo.
 • w przypadku liczb umożliwia wyświetlenie wszystkich większych liczb oraz podana liczba
 • w przypadku dat wyświetlane są wszystkie daty po wskazanej oraz wskazana data
 • Po narzuceniu w filtrze warunku "Termin większy lub równy 2016-07-10" w przypominaczu zostaną wyświetlone wszystkie przypominenia po 10 lipca 2016 oraz z 10 lipca.
PODOBNY DO"Podobny do" używamy gdy chcemy w filtrze zastosować znak %.
 • wyfiltrowanie numeru seryjnego z spacją lub bez
 • Wyfitrowanie grupy przypomnień
 • wyfiltrowanie danej z użyciem "_"
 • Po wpisaniu w filtrze "ST%12345" w edytorze pojazdu zostaną wyświetlone pojazdy z numerem rejestracyjnym "ST 12345" oraz "ST12345"
 • Po wpisaniu w filtrze "Badani%" w przypominaczu zostaną wyświetleni wszyscy kierowcy, którzy powinni zrobić badania psychotechniczne oraz lekarskie.
 • Po wpisaniu w filtrze "Stanis_aw" w edytorze kierowcy zostaną wyświetleni wszyscy kierowcy, którzy zostali wprowadzeni do bazy jako "Stanisław" lub jako "Stanislaw".
NIE PODOBNY DO"Nie podobny do" używamy gdy chcemy w filtrze zastosować znak %.
 • wyfiltrowanie kierowców, którzy mają wystawiony duplikat karty kierowcy
 • wyfiltrowanie przypomnień poza najczęściej powtarzającymi się,
 • W filtrze edytora kierowców ustawiamy "Nie podobny do %0" i otrzymujemy listę wszystkich kierowców, którzy mają wystawiony duplikat.
 • W filtrze przypominacza na zakładce pojazdy jeśli ustawimy "Nie podobny do %tachograf%" otrzymamy wszystkie przypomnienia poza "Odczyt z tachografu", "Niezczytany tachograf" oraz "Legalizacja tachografu".
JEST PUSTYOpcji "jest pusty" lub (Pusty) używamy gdy chcemy z danej kolumny wyświetlić pola, które nie mają danych.
 • wyfiltrowanie nieuzupełnionych informacji w edytorach
 • wyfiltrowanie pojazdów, które zostały dodane z pliku kierowcy i nie został wczytany ich plik z tachografu
 • wyfiltrowanie kierowców, którzy zostali dodani w trakcie importu pliku z tachografu i nie została zaimportowana karta kierowcy
 • W edytorach poprzez zaznaczenie w liście filtra checbox'a przy którym nie ma żadnego tekstu zostają wyświetlone elementy, które nie mają wpisu w danej kolumnie. W przypadku edytorów nie ma innej możliwości wyfiltrowania braku danych.
 • W przypadku przypominacza należy zaznaczyć opcję (Puste) lub w filtrze użytkownika wybrać warunek jest pusty.
NIE JEST PUSTYOpcji "nie jest pusty" używamy gdy chcemy z danej kolumny wyświetlić pola, które mają jakiekolwiek dane.
 • wyfiltrowanie pojazdów, które zostały zaimportowane z pliku z tachografu
 • wyfiltrowanie kierowców, którzy zostali zaimportowani z karty kierowcy
 • W przypadku przypominacza należy kliknąć opcję (Niepuste) lub w filtrze użytkownika wybrać warunek jest nie jest pusty.

4. Filtrowanie za pomocą checkbox'a

Filtrowanie tym sposobem można zastosować do kilku kolumn jednocześnie. Ważne jest aby zwrócić uwagę na spójnik jaki pojawia się miedzy włączonymi filtrami.

W celu użycia takiego filtru należy:

 1. Z prawego górnego rogu nagłówka kolumny rozwinąć listę filtrów
 2. Zaznaczyć checkbox'y na liście.
 3. Po zaznaczeniu checbox'ów ikonka filtra zostaje zaznaczona w nagłówku.

Przykład: 

Z podanej bazy chcemy wyświetlić jedynie dane panów Piotra Kowalskiego i Jakuba Kowalskiego. 

           

Nie możemy zrobić tego używając jedynie nazwiska lub imienia gdyż dane te się powtarzają również dla innych kierowców.

 1. W kolumnie "Nazwisko" zaznaczamy "Kowalski"
 2. W kolumnie "Imię" zaznaczamy "Piotr" oraz "Jakub"
 3. Wyświetlona zostaje lista interesujących nas osób.

5. Filtry użytkownika

Filtr użytkownika jest szczególnie przydatny jeśli chcemy wyfitrować grupę podobnych danych. Filtr ten daje nam możliwość narzucenia dwóch warunków filtrowania na tą samą kolumnę oraz wyświetlenia wszystkich wyników dla części znaków. Za pomocą symbolu "_" możemy zastąpić pojedynczy znak np polskie litery. Natomiast za pomocą znaku "%" możemy zastąpić ciąg znaków. Jest to szczególnie przydatne  gdy chcemy wylistować kierowców o takich samych lub podobnych nazwiskach czy wszystkie pojazdy, których numer rejestracyjny zaczyna się podobnie.

W celu użycia takiego filtru należy:

 1. Z prawego górnego rogu nagłówka kolumny rozwinąć listę filtrów
 2. Zaznaczyć "(Użytkownika...)" na liście.


 3. Po wybraniu opcji "(Użytkownika)" pojawia się okno, w którym można narzucić własny filtr.


 4. Za pomocą różnych słów kluczowych możemy skomponować dowolny filtr.

Przykład: 

 Z wszystkich przypomnień chcemy wyświetlić jedynie przypomnienia odnoszące się do określonego terminu. 

         

 1. Wybieramy filtr użytkownika w kolumnie termin. 
 2. Z listy słów kluczowych wybieramy "jest większy od" i z kalendarza wybieramy datę, po której mają być wyświetlone przypomnienia. 
 3. W drugiej linii wybieramy "jest mniejszy od" i z kalendarza wybieramy datę, przed którą mają być wyświetlone przypomnienia.


 4. Po narzuceniu warunków filtrowania klikamy na przycisk "OK"
 5. W oknie przypominacza zostają wyświetlone przypomnienia spełniające narzucony warunek filtrowania, a ikonka filtrowania jest widoczna. 


Przykład:

Chcemy wyfiltrować wszystkich panów Stanisławów i nie wiem czy użyliśmy polskich znaków czy nie. 

         


 1. Wybieramy filtr użytkownika w kolumnie "imię".  2. Z listy słów kluczowych wybieramy "równy" i wpisujemy Stanis_aw. 


 3. Drugą linię pozostawiamy pustą.
 4. Kliknąć "OK". 
 5. Wyświetlone zostaje okno edytora z listą kierowców, którzy spełniają warunek narzucony w filtrze.

7. Filtr, który zostawia pustą listę

Zazwyczaj filtrowania używamy gdy chcemy uzyskać listę elementów spełniających narzucone przez nas warunki. Jednakże czasem może okazać się niezbędne w przypadku przypominacza. Jeśli chcemy wykonać wydruk zawierający jedynie jedną zakładkę , wtedy na pozostałych zakładkach ustawiamy filtr, który nie jest w stanie niczego znaleźć.

Przykład:

Nie chcemy aby na wydruku przypominacza znalazły się przypomnienia dla kierowców. 

 1. Wyświetlamy listę przypomnień dla kierowców.
 2. Wybieramy filtr użytkownika w dowolnej kolumnie.


 3. Wpisujemy dowolny znak 


 4. Klikamy "OK".
 5. Zostaje wyświetlone puste okno.

8. Dostosowanie filtru do własnych potrzeb

W przypadku gdy dwa warunki dla nas to za mało lub chcemy zmienić słowo kluczowe zawsze możemy dostosować filtr do własnych potrzeb.

Możliwości projektanta filtra

Dostępna opcja

Sposób użycia


Dodanie nowego warunku
 • Kliknąć w przycisk "naciśnij przycisk aby utworzyć nowy warunek"
 • Kliknąć w lewym przyciskiem myszy w "Filtr" lub w istniejący warunek i wybrać "Dodaj warunek"

Zagnieżdżanie warunków filtrowania
 • Kliknąć w lewym przyciskiem myszy w "Filtr" lub w istniejący warunek i wybrać "Dodaj grupę"

Usuwanie jednego warunku filtrowania
 • Kliknąć w lewym przyciskiem myszy w istniejący warunek i wybrać "Usuń wiersz"

Zmiana słów kluczowych łączących filtry

 • Kliknąć w lewym przyciskiem myszy w słowo kluczowe i wybrać preferowany łącznik z listy

Wybór kolumny, dla której ustawiamy filtrowanie
 • Kliknąć lewym przyciskiem myszy w słowo z nazwą kolumny i zmienić na preferowane. (Nazwy kolumn zawsze wyświetlane są na zielono)

Zmiana wyrażenia określającego warunek filtrowania
 • Kliknąć lewym przyciskiem myszy w wyrażenie filtrujące i zmienić na preferowane. (Słowa kluczowe zawsze wyświetlane są na bordowo).
  Lista wyrażeń filtrujących jest zależna od kolumny, dla której narzucamy warunek filtrowania,

Zmiana definicji danych jakie mają być wyświetlane
 • Kliknąć lewym przyciskiem myszy w definicję i zmienić na preferowane. (Słowa kluczowe zawsze wyświetlane są na niebiesko).
  W przypadku kalendarza po kliknięciu wyświetlony zostaje kalendarz, w przypadku checkbox'a słowa "prawda" i "fałsz". W pozostałych przypadkach sami musimy uzupełnić dane, przy czym możemy użyć symboli "%" lub "_"

Zapisywanie filtru
 • Kliknięcie w przycisk "Zapisz jako..." umożliwi zapisanie filtru w dowolnej lokalizacji. Filtr zapisuje się jako plik z rozszerzeniem FLT

Odczytywanie zapisanych filtrów
 • Kliknięcie w przycisk "Otwórz..." umożliwi otwarcie zapisanego filtru, jako plik FLT, z dowolnej lokalizacji.

Anulowanie wprowadzonych zmian
 • Kliknięcie w przycisk "Anuluj" umożliwi otwarcie zapisanego filtru, jako plik FLT, z dowolnej lokalizacji.

Zatwierdzanie i stosowanie filtra
 • Kliknięcie w przycisk "Zastosuj" powoduje zastosowanie zdefiniowanego filtru.
   

Zamykanie okna projektanta
 • Kliknięcie w przycisk "OK" spowoduje zamknięcie okna projektanta filtru.
 • Kliknięcie w czerwony przycisk "X" w prawym górnym rogu spowoduje zamknięcie okna projektanta filtru

Przykład:

Chcemy uzupełnić dane firm, które nie mają wpisanego NIP lub REGON.

         


 1. W kolumnie NIP zaznaczamy checbox, przy którym nie ma tekstu.


 2. W kolumnie REGON zaznaczamy checbox, przy którym nie ma tekstu


 3. Klikamy na przycisk "Dostostuj".


 4. Zmieniamy korzeń z "I" na "LUB"


 5. Klikamy "Zastosuj".


 6. Wyświetla nam się lista firm, które nie mają uzupełnionego NIPu lub REGONu.

9. Lista użytych filtrów

Po zastosowaniu przynajmniej dwóch filtrów w dolnym pasku pojawia się ikonka filtru. Po kliknięciu w nią rozwija się lista użytych, w trakcie pracy z bieżącym oknem, filtrów.

10. Wyłączenie filtrowania

Jeśli chcemy tymczasowo wyłączyć filtrowanie należy odznaczyć checbox przy warunku filtrowania.

11. Usuwanie filtrowania

Jeśli chcemy usunąć całkowicie filtrowanie należy kliknąć w przycisk "X" znajdujący się w lewym dolnym rogu głównego okna. 

12. Grupowanie danych

Dane można zgrupować poprzez przeciągnięcie i upuszczenie nagłówka danej kolumny nad tabelę. W ten sposób można zbudować całe drzewo grupowania.


Usuwanie grupowania 

W celu usunięcia grupowania należy przeciągnąć elementy z pola nad tabelą do tabeli.

Uwagi:
 • W nagłówkach użytych do grupowania nadal ukryte są ikonki umożliwiające sortowanie i filtrowanie danych.
 • Grupowanie nie jest brane pod uwagę w trakcie wydruku z przypominacza.

Zmiana kolejności kolumn

Zarówno w przypominaczu jak i w edytorach można dostosować kolejność kolumn. W tym celu należy przeciągnąć nagłówek i upuścić w preferowanej lokalizacji. 
 • No labels