Page tree


Moduł "Manipulacji i naruszeń" umożliwia sprawdzenie potencjalnych wykroczeń jakie wykonał kierowca. Moduł dostępny jest w czasie importu pliku cyfrowego lub z menu "Raporty - Raporty kontrolne - Manipulacje i naruszenia".

Po wybraniu okresu czasu zostaną wyświetlone naruszenia (o ile występują). Następnie klikamy w "Drukuj".


Przykładowy raport modułu "Manipulacji i naruszeń".


  • No labels