Page tree

Najnowsze aktualizacje można pobrać z naszej strony internetowej https://tachospeed.pl/programy/aktualizacje/

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy zainstalować także wybrane aktualizacje graniczne:

 • 2.40
 • 2.46
 • 2.60
 • 2.701
 • 2.82
 • 3.00
 • najnowsza wersja programu

Przykład: jeśli mamy wersję programu 2.30 to najpierw instalujemy aktualizację graniczną 2.40 > 2.46 > 2.60 > 2.701 > 2.82 > 3.00 > najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Jeśli mamy program w wersji 2.50 to instalujemy aktualizację graniczną 2.60 > 2.701 > 2.82 > 3.00 > najnowsza wersja. Gdy posiadamy program w wersji 3.03 to możemy od razu zainstalować najnowszą wersję programu. Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy oddzielnie każdą bazę danych).

Aktualizacja Tachospeed

 • Wyłączyć program antywirusowy.
 • Pobrać plik aktualizacyjny.
 • Upewnić się, że została wykonana aktywacja programu.
 • Wyłączyć Tachospeed.
 • Wykonać kopię bazy danych (domyślnie znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB). W wersji MAX może być więcej niż jedna baza danych, wtedy proszę skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB jakie znajdują się na HDD, za wyjątkiem PUSTA.GDB.
 • Uruchomić instalator jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
 • Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy także każdą bazę danych)

Aktualizacja Tachospeed w wersji "Multi"

 • Wyłączyć program antywirusowy.
 • Pobrać plik aktualizacyjny.
 • Upewnić się, że na wszystkich stanowiskach program został aktywowany.
 • Wyłączyć Tachospeed na komputerze serwerowym i klienckim.
 • Skopiować (np. na pendrive) bazę danych z komputera serwerowego (domyślnie znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza – kopiujemy wszystkie pliki o rozszerzeniu .GDB poza plikiem PUSTA.GDB).
 • Uruchomić instalator aktualizacji jako administrator na komputerze serwerowym (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
 • Uruchamiamy program "jako administrator" (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchomić instalator "jako administrator" na komputerze klienckim (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
 • Uruchamiamy program jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Tylko pierwsze uruchomienie programu wykonujemy "jako administrator".


 • No labels