Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rozliczenie pensji minimalnej zostało szczegółowo omówione w rozdziale 15.3 Rozliczenie pensji minimalnej

6. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich

...

kolumn.

Aby zobaczyć wszystkie kolumny w oknie ewidencji musimy zaznaczyć checkbox "Opcje opcję w „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Wygląd i raport - Wszystkie kolumny widoczne".

7. Jak zmienić stary pojazd na nowy?

...

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce "Raporty" → "Raporty" wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - "Usuń"). Polecamy także zaznaczyć funkcję "Automatyczne usuwanie drzewek raportów" w zakładce "Zarządzanie " → "Ustawienia" → "- Ustawienia - Ustawienia programu " → "- Raporty" i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy 1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości zostaną usunięte przy uruchomieniu programu w kolejnym dniubędą automatycznie usuwane.

9. Kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 2 Interaktywny podgląd aktywności). Jest to opcja dostępna tylko po aktywowaniu Rozszerzonego Modułu Kontrolnego.

10. Symbole używane w Tachospeed:

...