Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • upewniamy się, że w menu "Kierowcy" jest wpisany stary nr karty kierowcy
 • odznaczamy opcję „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • importujemy najbardziej aktualny plik cyfrowy ze starym nr karty kierowcy
 • zaznaczamy opcję „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • w menu "Kierowcy" zmieniamy nr karty kierowcy ze starego na nowy
 • importujemy plik cyfrowy z nowej karty kierowcy

...

 • upewniamy się, że w menu "Pojazdy" jest wpisany stary nr rejestracyjny pojazdu
 • odznaczamy opcję „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • importujemy najbardziej aktualny plik cyfrowy ze starym nr rejestracyjny pojazdu
 • zaznaczamy opcję „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • w menu "Pojazdy" zmieniamy nr rejestracyjny pojazdu ze starego na nowy
 • importujemy plik cyfrowy z nowym numerem rejestracyjny pojazdu

...

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 2 4 Interaktywny podgląd aktywności). Jest to opcja dostępna tylko po aktywowaniu Rozszerzonego Modułu Kontrolnego.

...