Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Jak utworzyć kopię bazy danych?

Aby wykonać kopię bazy danych należy wyłączyć Tachospeed, a następnie wejść do katalogu programu "C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ Tachospeed \ Baza" i znaleźć tam plik o nazwie "TACHOSPEED.GDB". Plik ten należy skopiować, najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci (np. pendrive).

W przypadku wersji MAX mamy możliwość utworzenia wielu baz danych oraz wyboru ich lokalizacji na dysku. Aby zarchiwizować bazy w wersji MAX należy skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB, za wyjątkiem pliku "PUSTA.GDB"

...