Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby zmienić stary pojazd na nowy wystarczy przejść do zakładki "Pojazdy", usunąć stary nr rejestracyjny samochodu i wprowadzić nowy. Polecamy również zapisać informację o takiej operacji w oknie "Uwagi", np. do dnia 01.01.2010 obowiązywał nr rejestracyjny ABC12345, a od dnia 02.01.2010 obowiązuje nr rejestracyjny XYZ54321. 

Jeśli zdarzy się sytuacja, że po zmianie nr rejestracyjnego pojazdu nie będzie danych za pewien okres czasu to należy wykonać poniższe kroki:

  • upewniamy się, że w menu "Pojazdy" jest wpisany stary nr rejestracyjny pojazdu
  • odznaczamy opcję „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
  • importujemy najbardziej aktualny plik cyfrowy ze starym nr rejestracyjny pojazdu
  • zaznaczamy opcję „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
  • w menu "Pojazdy" zmieniamy nr rejestracyjny pojazdu ze starego na nowy
  • importujemy plik cyfrowy z nowym numerem rejestracyjny pojazdu

7. Program zaczął wolniej działać na komputerze

...