Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Jak utworzyć kopię bazy danych?

Aby

...

wykonać

...

kopię

...

bazy

...

danych

...

należy

...

wyłączyć

...

Tachospeed,

...

a

...

następnie

...

wejść

...

do

...

katalogu

...

programu

...

"C:\Pliki

...

Programów

...

(x86

...

)

...

\

...

Infolab

...

\

...

Tachospeed

...

\

...

Baza"

...

i znaleźć

...

tam

...

plik

...

o

...

nazwie

...

"TACHOSPEED.GDB".

...

Plik

...

ten

...

należy

...

skopiować,

...

najlepiej

...

na

...

zewnętrzny

...

nośnik

...

pamięci

...

(np.

...

pendrive).

W przypadku wersji MAX mamy możliwość utworzenia wielu baz danych oraz wyboru ich lokalizacji na dysku. Aby zarchiwizować bazy w wersji MAX należy skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB, za wyjątkiem pliku "PUSTA.GDB"

...

Od wersji programu 3.06 został zmieniony import pliku cyfrowego - szczegółowy opis dostępny jest w rozdziale 1 Menu - Widok cyfrowy

13. Import załadunków i rozładunków z pliku .XLSX (Excel) w module delegacji - wzór pliku.

Korzystamy tylko z pliku, który dostępny jest poniżej:

View file
nameTSImport_-_Zaladunki_i_rozladunki.xlsx
height250


Przykładowy plik:

View file
nameTSImport-przykladowy plik.xlsx
height250