Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zaznacz / odznacz błąd selektora - dodanie błędy błędu selektora dla kierowcy.

Zaznacz / odznacz "poza zakresem" - wstawianie trybu OUT dla danej aktywności.

...

SHIFT+RUCH - aby zaznaczyć dłuższy odcinek czasu korzystamy z kombinacji CONTROL SHIFT + lewy przycisk myszy.


SHIFT+ALT+LPM - aby zaznaczyć dowolny odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + ALT + lewy przycisk myszy.

...