Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacjizainstalować także wybrane aktualizacje graniczne:

  • 2.40
  • 2.46
  • 2.60
  • 2.701
  • 2.82
  • najnowsza wersja programu

Przykład: jeśli mamy wersję programu 2.30 to najpierw instalujemy aktualizację graniczną 2.40 > 2.46 > 2.60 > 2.701 > 2.82 > najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Jeśli mamy program w wersji 2.50 to instalujemy aktualizację graniczną 2.60 > 2.701 > 2.82 > najnowsza wersja. Gdy posiadamy program w wersji 2.83 to możemy od razu zainstalować najnowszą wersję programu. Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy oddzielnie każdą bazę danych).

...