Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Najnowsze aktualizacje można pobrać z naszej strony internetowej httphttps://tachospeed.pl/programy/aktualizacje/

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy zainstalować także wybrane aktualizacje graniczne:

...