Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9. Symbole używane w Tachospeed:

...

9.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)

...

9.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)

...

9.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

...

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

...

9.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

...