Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Format dat - możliwość wyboru formatu daty zapisywanej na wygenerowanych raportach. Zalecane Zalecamy ustawienia formatu daty na identyczny jaki mamy w systemie operacyjnym. Domyślne dla Windows 10 jest to "GG:MM DD.MM.RRRR", dla Windows 7 jest to "RRRR-MM-DD GG:MM".