Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce "Raporty" → "Raporty" wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - "Usuń"). Polecamy także zaznaczyć funkcję "Automatyczne usuwanie drzewek raportów" w zakładce "Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Raporty" i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy 1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości będą automatycznie usuwane.

9. Kierowca na tachografie źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 2 Interaktywny podgląd aktywności). Jest to opcja dostępna tylko po aktywowaniu Rozszerzonego Modułu Kontrolnego.

...