Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Główne okno modułu ewidencji można podzielić na trzy części:
Image RemovedImage Added

1. Górna - zawiera informacje o kierowcy i sposobie jego rozliczania, a także przyciski służące do pobierania danych, zmiany ustawień (Opcje) i sporządzania raportów;

...