Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uwaga: Jeśli kierowca nie wprowadzał kodów krajów wtedy nie zobaczymy pracy za granicą. W takim przypadku klikamy w przycisk "Dodaj" i ręcznie wprowadzamy aktywności.

Image Modified


2. Rozliczanie pracy na terenie krajów z wymaganym wyrównaniem do pensji minimalnej

...

W opcjach ewidencji dodano pole "Ilość godzin minimalnego odpoczynku Francja:". Wartość wyświetlana obok steruje ilością godzin, które są traktowane jako najkrótsze odpoczynki nie wliczane do amplitudy. Domyślna wartość wynosi 11 godzin zgodnie z francuskimi przepisami. 

Image RemovedImage Added

Przy takim ustawieniu programu wszystkie odpoczynki (dzienne i tygodniowe), które trwają przynajmniej 11 godzin nie są wliczane do amplitudy. 

...

  1. godziny ryczałtowe. Wybranie tej opcji pozwala na rozliczanie nadgodzin w tygodniach kalendarzowych, niezależnie od okresu rozliczonego.
  2. nadgodziny - miesięczne Opcja jest ustawiona domyślnie. Rozlicza nadgodziny w ramach jednego miesiąca kalendarzowego. 
  3. nadgodziny - okres rozliczeniowy. Po wybraniu tej opcji nadgodziny liczone są zgodnie z narzuconym okresem rozliczeniowym.

Image RemovedImage Added

Jak liczymy nadgodziny?

...