Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Program Tachospeed pozwala na eksport i import tych danych do plików oraz innych programów. Służą do tego odpowiednie przyciski w dolnej części okna ewidencji.
Image RemovedImage Added

2. Zapis ewidencji do pliku .tsr

...