Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poprzez menu "Naczepy" mamy dostęp do bazy naczep zapisanych w bazie danych programu.

Image RemovedImage Added

1. Dodawanie naczep

...