Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poprzez menu "Miasta" mamy dostęp do bazy miejscowości zapisanych w wybranej obecnie bazie danych programu. Podczas pierwszego uruchomienia programu i przy każdym otwarciu pustej bazy danych program wgrywa do bazy listę miast odpowiednią dla danej wersji językowej.

Image Added


1. Dodawanie miast

Miejscowości dodajemy, używając przycisku "Dodaj nowe" w menu "Miasta". Po kliknięciu możemy wpisać nazwę dodawanej miejscowości oraz kraj, w którym jest położona. Wybór kraju ma ogromne znaczenie w przypadku rozliczania diet. Jeżeli nie rozliczamy diet, możemy pominąć wybór kraju i zostać przy kraju domyślnym. Przypisanie miejscowości do danego kraju używane jest przez moduł rozliczania diet w celu identyfikacji odpowiedniej diety kierowcy i stawki ryczałtowej za nocleg. Również podczas wprowadzanie tarczek do bazy program może zapytać o to, czy chcemy dodać nową miejscowość. Dodane miasto zapisujemy klikając w "Zapisz wybrane".Image Removed

2. Przeglądanie i edycja miast

...