Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W tym rozdziale znajdują się podstawowe składniki pomocy programu Tachospeed, m.in. instrukcje obsługi, akty prawne oraz aktywacja poszczególnych modułów.

1 Instrukcje obsługi

2 Rozporządzenie 561/2006

3 Rozporządzenie Rady 3821-85-EWG

4 Dyrektywa 2002-15-WE

5 Ściąga z Rozporządzenia 561

6 Aktualizacje

7 Formularz kontaktowy

8 Numery licencyjne i aktywacja

9 O programie