Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

„Moduł płacowy” jest integralną częścią modułu Ewidencji. Aby w pełni skorzystać z jego funkcjonalności to najpierw należy poprawnie rozliczyć ewidencję czasu pracy kierowcy. Gdy ewidencja została wyliczona to wywołujemy okno modułu płacowego korzystając z przycisku „Kalkulator płac” w głównym oknie Ewidencji.

Image Removed Image Added


Jeśli mamy poprawnie rozliczoną ewidencję czasu pracy oraz uzupełnione dane kierowcy to rozliczenie składników wynagrodzenia brutto następuje automatycznie.

Image Removed

Aby wygenerować raport ze składnikami wynagrodzenia kierowcy należy kliknąć w „Raport”, który znajduje się w dolnej części „Modułu płacowego”.Image Removed"Zapisz" oraz „Raport”.

Image Added


Przykładowy raport:

Image Added


2. Edytor kierowców

Aby edytować dane kierowcy korzystamy z przycisku „Kierowca” dostępnego bezpośrednio z okna „Kalkulatora płac”. Do menu "Kierowcy" można także przejść z okna głównego programu.

Image RemovedImage Added


Zostaniemy przekierowani do "edytora kierowców", w którym uzupełniamy poszczególne składniki dla rozliczanego pracownika. Najwazniejszym Najważniejszym składnikiem do wprowadzenia jest „Stawka zasadnicza” ale możliwe jest także ustalenie dowolnych „Składników dodatkowych”.

Image Removed

Po wprowadzeniu danych klikamy w „Zapisz wybranego” i „Zamknij” – nastąpi przejście do „Kalkulatora płac” gdzie wynagrodzenie przeliczy się automatycznie, tym razem z uwzględnieniem naszych zmian.

Image Added


3. Rozliczanie ryczałtów

„Moduł płacowy” umożliwia także rozliczenie ryczałtów, które możemy edytować w oknie „Stawki ryczałtów”. Do edytora kierowców przechodzimy bezpośrednio z okna „Kalkulatora płac” klikając w przycisk „Kierowca” lub z okna głównego programu korzystając z menu „Kierowcy”.

Image RemovedImage Added

Wprowadzamy kwoty ryczałtów, następnie klikamy w „Zapisz wybranego” i „Zamknij”.

Skaluj ryczałty nieobecnościami  - gdy zaznaczymy opcję to program obniży wysokość ryczałtów proporocjonalnie proporcjonalnie do nieobecności kierowcy.

...

Następnie w oknie „Kalkulatora płac” klikamy w "Zapisz", a następnie przechodzimy do „Rozliczenia ryczałtów”.

Image RemovedImage Added

Wybieramy datę naszego rozliczenia i klikamy w „Zatwierdź”.

Image RemovedImage Added


Zostanie wygenerowany raport z przeliczonymi ryczałtami za wybrane składniki. Przykładowy raport poniżej:

Image RemovedImage Added


4. Obliczanie składników wynagrodzenia dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego

...