Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
stylenone

1.

...

 Jak utworzyć kopię bazy danych?

Aby wykonać kopię bazy danych należy wyłączyć Tachospeed, należy a następnie wejść do głównego katalogu programu TACHOSPEED, następnie do folderu Baza i znaleźć katalogu programu "C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ Tachospeed \ Baza" i znaleźć tam plik o nazwie "TACHOSPEED.GDB". Plik ten należy skopiować, najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci jak (np. pendrive).

Domyślnie baza danych znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB.

2. Po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy

Należy upewnić się czy opcja "Importuj dane nowsze niż w bazie" jest zaznaczona (Zarządzanie → Ustawienia → Ustawienia programu → Opcje odczytu). Jeśli tak, trzeba ją odznaczyć, zamknąć okno ustawień i zaimportować ponownie plik. Po poprawnym imporcie pliku ponownie zaznaczamy tą opcję.

...

W przypadku wersji MAX mamy możliwość utworzenia wielu baz danych oraz wyboru ich lokalizacji na dysku. Aby zarchiwizować bazy w wersji MAX należy skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB, za wyjątkiem pliku "PUSTA.GDB"

Zalecamy wykonywanie kopii bazy danych przynajmniej raz w tygodniu, a także przed przeinstalowaniem programu lub aktualizacją.

2. Brak danych w ewidencji

...

Należy sprawdzić czy w "Opcjach" w oknie ewidencji w zakładce "Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory"

...

zaznaczone jest

...

"Rozlicz ewidencję tylko dla wybranej firmy". Jeśli tak to należy ją wyłączyć.

Można również sprawdzić czy w

...

menu "Kierowcy - Rozliczeniowe"

...

jest wpisany poprawny okres zatrudnienia kierowcy.

...

Inną przyczyną braku danych może być sytuacja, w której zaimportowano plik cyfrowy kierowcy jednak nie dodano pojazdu, którym kierowca się poruszał.

3. Zmiana nr karty kierowcy na nową

...

 • Aby zmienić nr karty kierowcy wystarczy przejść do zakładki "kierowcy", wybrać interesującego Nas kierowcę i wpisać nowy nr karty kierowcy.

...

Kierowca otrzymuje nową kartę kierowcy po zakończeniu okresu ważności starej karty. Numer nowej karty różni się od numeru starej, dlatego przy imporcie pliku cyfrowego program Tachospeed tworzy nowego kierowcę o tym samym imieniu i nazwisku, ale z gwiazdką (*). Aby połączyć dane kierowcy z obu kart należy:

 • w menu "Kierowcy" wybrać kierowcę z gwiazdką oraz przejść do zakładki „Karta kierowcy”
 • należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na numerze karty kierowcy, wybieramy „Przenieś do innego kierowcy”.
 • wybieramy z listy kierowcę o tym samym imieniu i nazwisku, ale bez gwiazdki*
 • klikamy w "Zatwierdź"
 • po poprawnym przeniesieniu danych można usunąć kierowcę z gwiazdką* korzystając z przycisku "Usuń"

4. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

Rozliczenie pensji minimalnej zostało szczegółowo omówione w rozdziale 

...

3 Rozliczenie pensji minimalnej.

...

 

5. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich

...

kolumn

Aby zobaczyć wszystkie kolumny w oknie ewidencji

...

musimy zaznaczyć opcję w „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Wygląd - Wszystkie kolumny widoczne

...

"

...

6. Jak zmienić stary pojazd na nowy?

Aby zmienić stary pojazd na nowy wystarczy przejść do zakładki "Pojazdy", usunąć stary nr rejestracyjny samochodu i wprowadzić nowy. Polecamy również zapisać informację o takiej operacji w oknie "

...

Uwagi", np. do dnia 01.01.2010 obowiązywał nr rejestracyjny ABC12345, a od dnia 02.01.2010 obowiązuje nr rejestracyjny XYZ54321. 

7. Program zaczął wolniej działać na komputerze

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce

...

"Raporty" → "Raporty" wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - "Usuń"). Polecamy także zaznaczyć

...

funkcję "

...

Automatyczne usuwanie drzewek raportów" w zakładce

...

"Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Raporty" i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy

...

1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości będą automatycznie usuwane.

Dodatkowo jeśli posiadamy bardzo dużą bazę danych (kilka GB) to możemy w menu "Tarcze" skorzystać z opcji "Usuwanie tarczek starszych niż". Podobnie w menu "Dane cyfrowe" wybieramy "Usuwanie danych cyfrowych starszych niż".

8. Kierowca na tachografie źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna)

...

 • podgląd interaktywny, edytor, zamień na "postój", dodaj błąd selektora

...

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 10 - Widok interaktywny).

9. Symbole używane w Tachospeed:

...

9.1 Widok kalendarza

Image RemovedImage Added - dane pobrane z karty
Image RemovedImage Added - dane pobrane z tachografu
Image RemovedImage Added - dane wczytane z wykresówek
Image RemovedImage Added - błąd (dane cyfrowe)
Image RemovedImage Added - zdarzenie (dane cyfrowe)

...

9.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)

...

9.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

Image RemovedImage RemovedImage Added - włożenie i wyjęcie karty

Image RemovedImage Added - nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

Image RemovedImage Added - nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 Image Removed Image Added (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+Image Removed9 Image Added - odpoczynek dzielony

Image RemovedImage Added - znaczniki promu/kolei

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

Image RemovedImage Added - jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

...

9.4 Raporty ewidencyjne

Image RemovedImage Added - praca

Image RemovedImage Added - dyżur 50%

Image RemovedImage Added - dyżur 100%

Image RemovedImage Added - przerwa

Image RemovedImage Added - okres nieewidencjonowany

...

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%

10. Obliczanie składników wynagrodzenia dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" wybieramy "nie zmieniaj"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" odznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • zapisujemy opcje i zamykamy
 • ustawiamy w Ewidencji "Okres rozliczeniowy" - 3 miesiące
 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z zaznaczonym pierwszym miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z drugim miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" Zamieniaj dni wolne z pracą na dni robocze bez pracy"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" zaznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • tym razem zaznaczamy checkbox z trzecim miesiącem (program automatycznie zaznaczy pełny okres rozliczeniowy)
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport
 • jeśli kierowca ma wypłacane wynagrodzenie w formie ryczałtów to generujemy raport rozliczenia ryczałtów korzystając z przycisku "Rozliczenie ryczałtów"

11. Pakiet mobilności - Tachospeed

Aby program poprawnie rozpoznawał wyjątki związane z czasem jazdy i odpoczynkami, które zostały wprowadzone wraz z "Pakietem mobilności" należy:

 • w menu "Firmy" w polu "Kraj" wprowadzamy Polska
 • w menu "Pojazdy" w polu "Firma" wybieramy powyższą firmę
 • w menu "Kierowcy - Ogólne" w polu "Firmy" wybieramy powyższą firmę, w polu "Stały adres zamieszkania" wpisujemy Polska, w polu "Kraj zamieszkania" także wpisujemy Polska, w polu "Kraj wydania karty" wpisujemy PL

  Note
  Kraj Polska zastępujemy innym krajem jeśli kierowca lub firma znajdują się w innym państwie.


12. Import pliku cyfrowego

Od wersji programu 3.06 został zmieniony import pliku cyfrowego - szczegółowy opis dostępny jest w rozdziale 1 Menu - Widok cyfrowy

13. Import załadunków i rozładunków z pliku .XLSX (Excel) w module delegacji - wzór pliku.

Korzystamy tylko z pliku, który dostępny jest poniżej:

View file
nameTSImport_-_Zaladunki_i_rozladunki.xlsx
height250


Przykładowy plik:

View file
nameTSImport-przykladowy plik.xlsx
height250