Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9. Symbole używane w Tachospeed:

...

9.1 Widok kalendarza

Image RemovedImage Added - dane pobrane z karty
Image RemovedImage Added - dane pobrane z tachografu
Image RemovedImage Added - dane wczytane z wykresówek
Image RemovedImage Added - błąd (dane cyfrowe)
Image RemovedImage Added - zdarzenie (dane cyfrowe)

...

9.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)

...

9.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

Image RemovedImage RemovedImage Added - włożenie i wyjęcie karty

Image RemovedImage Added - nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

Image RemovedImage Added - nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 Image Removed Image Added (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+Image Removed9 Image Added - odpoczynek dzielony

Image RemovedImage Added - znaczniki promu/kolei

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

Image RemovedImage Added - jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

...

9.4 Raporty ewidencyjne

Image RemovedImage Added - praca

Image RemovedImage Added - dyżur 50%

Image RemovedImage Added - dyżur 100%

Image RemovedImage Added - przerwa

Image RemovedImage Added - okres nieewidencjonowany

...

  • w menu "Firmy" w polu "Kraj" wprowadzamy Polska
  • w menu "Pojazdy" w polu "Firma" wybieramy powyższą firmę
  • w menu "Kierowcy - Ogólne" w polu "Firmy" wybieramy powyższą firmę, w polu "Stały adres zamieszkania" wpisujemy Polska, w polu "Kraj zamieszkania" także wpisujemy Polska, w polu "Kraj wydania karty" wpisujemy PL

    Note
    Kraj Polska zastępujemy innym krajem jeśli kierowca lub firma znajdują się w innym państwie.


...

Od wersji programu 3.06 został zmieniony import pliku cyfrowego - szczegółowy opis dostępny jest w rozdziale 1 Menu - Widok cyfrowy

13. Import załadunków i rozładunków z pliku .XLSX (Excel) w module delegacji - wzór pliku.

Korzystamy tylko z pliku, który dostępny jest poniżej:

View file
nameTSImport_-_Zaladunki_i_rozladunki.xlsx
height250


Przykładowy plik:

View file
nameTSImport-przykladowy plik.xlsx
height250