Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Zmiana nr karty kierowcy na nową.

Aby zmienić nr karty kierowcy wystarczy przejść do zakładki "Kierowcy", wybrać interesującego nas kierowcę i wpisać nowy nr karty w miejsce poprzedniego. Jeśli zdarzy się sytuacja, że po zmianie nr karty nie będzie danych za pewien okres czasu to należy wykonać poniższe kroki:

...

Kierowca otrzymuje nową kartę kierowcy po zakończeniu okresu ważności starej karty. Numer nowej karty różni się od numeru starej, dlatego przy imporcie pliku cyfrowego program Tachospeed tworzy nowego kierowcę o tym samym imieniu i nazwisku, ale z gwiazdką (*). Aby połączyć dane kierowcy z obu kart należy:

  • w menu "Kierowcy" wybrać kierowcę z gwiazdką oraz przejść do zakładki „Karta kierowcy”
  • należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na numerze karty kierowcy, wybieramy „Przenieś do innego kierowcy”.
  • wybieramy z listy kierowcę o tym samym imieniu i nazwisku, ale bez gwiazdki*
  • klikamy w "Zatwierdź"
  • po poprawnym przeniesieniu danych można usunąć kierowcę z gwiazdką* korzystając z przycisku "Usuń"

5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

...