Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

10.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
 Image Added - dane pobrane z tachografu
 Image Added - dane wczytane z wykresówek
 Image Added - błąd (dane cyfrowe)
 Image Added - zdarzenie (dane cyfrowe)

...

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

Image RemovedImage RemovedImage Added - włożenie i wyjęcie karty

Image RemovedImage Added - nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

Image RemovedImage Added - nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 Image Removed Image Added (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+Image Removed9 Image Added - odpoczynek dzielony

Image RemovedImage Added - znaczniki promu/kolei

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

Image RemovedImage Added - jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

10.4 Raporty ewidencyjne

Image RemovedImage Added - praca

Image RemovedImage Added - dyżur 50%

Image RemovedImage Added - dyżur 100%

Image RemovedImage Added - przerwa

Image RemovedImage Added - okres nieewidencjonowany

...