Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Jeżeli sortujemy względem kolumny, w której użyte są polskie znaki to wyrazy bez polskich znaków znajdują się nad wyrazami z polskimi znakami. Obie listy posortowane są alfabetycznie.
  Image RemovedImage Added

 • Jeżeli sortujemy względem innej kolumny, to polskie znaki są traktowane jak ich podstawowe odpowiedniki z alfabetu łacińskiego.
  Image RemovedImage Added
Przywrócenie pierwotnego wyglądu listy.

...

Z podanej bazy chcemy wyświetlić jedynie dane panów Piotra Kowalskiego i Jakuba Kowalskiego. 

           Image RemovedImage Added

Nie możemy zrobić tego używając jedynie nazwiska lub imienia gdyż dane te się powtarzają również dla innych kierowców.

...

 1. Z prawego górnego rogu nagłówka kolumny rozwinąć listę filtrów
 2. Zaznaczyć "(Użytkownika...)" na liście.
  Image RemovedImage Added

 3. Po wybraniu opcji "(Użytkownika)" pojawia się okno, w którym można narzucić własny filtr.
  Image RemovedImage Added

 4. Za pomocą różnych słów kluczowych możemy skomponować dowolny filtr.

...

 Z wszystkich przypomnień chcemy wyświetlić jedynie przypomnienia odnoszące się do określonego terminu. 

            Image Removed Image Added

 1. Wybieramy filtr użytkownika w kolumnie termin. 
 2. Z listy słów kluczowych wybieramy "jest większy od" i z kalendarza wybieramy datę, po której mają być wyświetlone przypomnienia. 
 3. W drugiej linii wybieramy "jest mniejszy od" i z kalendarza wybieramy datę, przed którą mają być wyświetlone przypomnienia.
  Image RemovedImage Added

 4. Po narzuceniu warunków filtrowania klikamy na przycisk "OK"
 5. W oknie przypominacza zostają wyświetlone przypomnienia spełniające narzucony warunek filtrowania, a ikonka filtrowania jest widoczna. 
  Image RemovedImage Added


Przykład:

Chcemy wyfiltrować wszystkich panów Stanisławów i nie wiem czy użyliśmy polskich znaków czy nie. 

          Image Removed  Image Added


 1. Wybieramy filtr użytkownika w kolumnie "imię". 
  Image RemovedImage Added


 2. Z listy słów kluczowych wybieramy "równy" i wpisujemy Stanis_aw. 
  Image RemovedImage Added

 3. Drugą linię pozostawiamy pustą.
 4. Kliknąć "OK". 
 5. Wyświetlone zostaje okno edytora z listą kierowców, którzy spełniają warunek narzucony w filtrze.
  Image RemovedImage Added

7. Filtr, który zostawia pustą listę

...

 1. Wyświetlamy listę przypomnień dla kierowców.
 2. Wybieramy filtr użytkownika w dowolnej kolumnie.
  Image RemovedImage Added

 3. Wpisujemy dowolny znak 
  Image RemovedImage Added

 4. Klikamy "OK".
 5. Zostaje wyświetlone puste okno.
  Image Removed Image Added

8. Dostosowanie filtru do własnych potrzeb

...

Chcemy uzupełnić dane firm, które nie mają wpisanego NIP lub REGON.

            Image Removed Image Added


 1. W kolumnie NIP zaznaczamy checbox, przy którym nie ma tekstu.
  Image RemovedImage Added

 2. W kolumnie REGON zaznaczamy checbox, przy którym nie ma tekstu
  Image Removed.Image Added

 3. Klikamy na przycisk "Dostostuj".
  Image RemovedImage Added

 4. Zmieniamy korzeń z "I" na "LUB"
  Image RemovedImage Added

 5. Klikamy "Zastosuj".
  Image RemovedImage Added

 6. Wyświetla nam się lista firm, które nie mają uzupełnionego NIPu lub REGONu.
  Image RemovedImage Added

9. Lista użytych filtrów

Po zastosowaniu przynajmniej dwóch filtrów w dolnym pasku pojawia się ikonka filtru. Po kliknięciu w nią rozwija się lista użytych, w trakcie pracy z bieżącym oknem, filtrów.

Image RemovedImage Added

10. Wyłączenie filtrowania

Jeśli chcemy tymczasowo wyłączyć filtrowanie należy odznaczyć checbox przy warunku filtrowania.

Image RemovedImage Added

11. Usuwanie filtrowania

...

Dane można zgrupować poprzez przeciągnięcie i upuszczenie nagłówka danej kolumny nad tabelę. W ten sposób można zbudować całe drzewo grupowania.

Image RemovedImage Added

Usuwanie grupowania 

...

Zarówno w przypominaczu jak i w edytorach można dostosować kolejność kolumn. W tym celu należy przeciągnąć nagłówek u i upuścić w preferowanej lokalizacji. 

...

Kolejność domyśłna

...

Zmieniona kolejność

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...