Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wszystkie zaznaczone aktywności możemy następnie sprawdzić w zakładce "Zaznaczenie".

W "trybie edycji" mamy do dyspozycji dwa dodatkowe skróty klawiaturowe:

Image RemovedCTRL+KÓŁKO/A/Z - trzymając na klawiaturze przycisk CONTROL używamy KÓŁKA na myszce lub klawiszy A lub Z aby przybliżyć i oddalić widok.

Maksymalne przybliżenie umożliwia podgląd aktywności co do minuty.

Image RemovedImage Added


Maksymalne oddalenie przedstawia dane z kilku dni.

Image RemovedImage Added


ALT+RUCH - aby przewijać aktywności trzymamy na klawiaturze przycisk ALT, a następnie wykonujemy ruch myszką używając lewego przycisku. Możliwe jest przewijanie aktywności dla więcej niż jednego dnia.

Image RemovedImage Added