Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby zmienić nr karty kierowcy wystarczy przejść do zakładki "kierowcy", wybrać interesującego Nas kierowcę i wpisać nowy nr karty w miejsce poprzedniego.


5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

...