Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" wybieramy "nie zmieniaj"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" odznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • zapisujemy opcje i zamykamy
 • ustawiamy w Ewidencji "Okres rozliczeniowy" - 3 miesiące
 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z zaznaczonym pierwszym miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z drugim miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" Zamieniaj dni wolne z pracą na dni robocze bez pracy"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" zaznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • tym razem zaznaczamy checkbox z trzecim misiącem miesiącem (program automatycznie zaznaczy pełny okres rozliczeniowy)
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport
 • jeśli kierowca ma wypłacane wynagrodzenie w formie ryczałtów to generujemy raport rozliczenia ryczałtów korzystając z przycisku "Rozliczenie ryczałtów"

...

 • w menu "Firmy" w polu "Kraj" wprowadzamy Polska
 • w menu "Pojazdy" w polu "Firma" wybieramy powyższą firmę
 • w menu "Kierowcy - Ogólne" w polu "Firmy" wybieramy powyższą firmę, w polu "Stały adres zamieszkania" wpisujemy Polska, w polu "Kraj zamieszkania" także wpisujemy Polska, w polu "Kraj wydania karty" wpisujemy PL

  Note
  Uwaga:
  Kraj Polska zastępujemy innym krajem jeśli kierowca lub firma znajdują się w innym państwie.

12. Import pliku cyfrowego

...