Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added


Do rozliczenia przyjmuj ... - wybór kursu walut dla raportu "Rozliczenie płacy zagranicznej"

...

Przy rozliczaniu płacy zagranicznej, jeśli nie ma dokumentów CMR, bierz pod uwagę tylko znaczniki przekroczeń granic - jeśli nie mamy dodanych załadunków/rozładunków w delegacji to przy zaznaczeniu tej opcji program rozliczy płacę zagraniczną na podstawie znaczników przekroczeń granic.

Wyrównuj stawkę godzinową do wynagrodzenia minimalnego - program automatycznie wyrówna stawkę godzinową do minimalnej (pole Stawka PL), jeśli stawka jest niższa niż minimalna.