Page tree

Moduł wykrywania manipulacji dostępny jest w oknie podsumowania po imporcie pliku z tachografu, a także bezpośrednio z menu Manipulacje i naruszenia.

Moduł ten wskazuje potencjalne manipulacje i zdarzenia zarejestrowane przez tachograf.
  • No labels