Page tree

1. Moduł płacowy

„Moduł płacowy” jest integralną częścią modułu Ewidencji. Aby w pełni skorzystać z jego funkcjonalności to najpierw należy poprawnie rozliczyć ewidencję czasu pracy kierowcy. Gdy ewidencja została wyliczona to wywołujemy okno modułu płacowego korzystając z przycisku „Kalkulator płac” w głównym oknie Ewidencji.


Jeśli mamy poprawnie rozliczoną ewidencję czasu pracy oraz uzupełnione dane kierowcy to rozliczenie składników wynagrodzenia brutto następuje automatycznie. Aby wygenerować raport ze składnikami wynagrodzenia kierowcy należy kliknąć w "Zapisz" oraz „Raport”.


Przykładowy raport:


2. Edytor kierowców

Aby edytować dane kierowcy korzystamy z przycisku „Kierowca” dostępnego bezpośrednio z okna „Kalkulatora płac”. Do menu "Kierowcy" można także przejść z okna głównego programu.


Zostaniemy przekierowani do "edytora kierowców", w którym uzupełniamy poszczególne składniki dla rozliczanego pracownika. Najważniejszym składnikiem do wprowadzenia jest „Stawka zasadnicza” ale możliwe jest także ustalenie dowolnych „Składników dodatkowych”.

Po wprowadzeniu danych klikamy w „Zapisz wybranego” i „Zamknij” – nastąpi przejście do „Kalkulatora płac” gdzie wynagrodzenie przeliczy się automatycznie, tym razem z uwzględnieniem naszych zmian.


3. Rozliczanie ryczałtów

„Moduł płacowy” umożliwia także rozliczenie ryczałtów, które możemy edytować w oknie „Stawki ryczałtów”. Do edytora kierowców przechodzimy bezpośrednio z okna „Kalkulatora płac” klikając w przycisk „Kierowca” lub z okna głównego programu korzystając z menu „Kierowcy”.

Wprowadzamy kwoty ryczałtów, następnie klikamy w „Zapisz wybranego” i „Zamknij”.

Skaluj ryczałty nieobecnościami - gdy zaznaczymy opcję to program obniży wysokość ryczałtów proporcjonalnie do nieobecności kierowcy.


Następnie w oknie „Kalkulatora płac” klikamy w "Zapisz", a następnie przechodzimy do „Rozliczenia ryczałtów”.

Wybieramy datę naszego rozliczenia i klikamy w „Zatwierdź”.


Zostanie wygenerowany raport z przeliczonymi ryczałtami za wybrane składniki. Przykładowy raport poniżej:


4. Obliczanie składników wynagrodzenia dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" wybieramy "nie zmieniaj"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" odznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • zapisujemy opcje i zamykamy
 • ustawiamy w Ewidencji "Okres rozliczeniowy" - 3 miesiące
 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z zaznaczonym pierwszym miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z drugim miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" Zamieniaj dni wolne z pracą na dni robocze bez pracy"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" zaznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • tym razem zaznaczamy checkbox z trzecim misiącem (program automatycznie zaznaczy pełny okres rozliczeniowy)
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport
 • jeśli kierowca ma wypłacane wynagrodzenie w formie ryczałtów to generujemy raport rozliczenia ryczałtów korzystając z przycisku "Rozliczenie ryczałtów" • No labels