Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Wstęp

Aby przejść do "Interaktywnego podglądu aktywności" klikamy w przycisk "Podgląd interaktywny" lub w menu "Raporty - Raporty kontrolne - Interaktywny podgląd aktywności".

2. Sumowanie aktywności

Podgląd interaktywny umożliwia szczegółową analizę każdej z aktywności kierowcy, ich sumowanie oraz edycję. Aby zsumować interesujący nas przedział należy na aktywności kierowcy przytrzymać lewy guzik myszy i następnie przeciągnąć kursor przez dowolny okres czasu. Wybrane dane odczytujemy z rubryki "zaznaczenie".

3. Dane szczegółowe

Aby wyświetlić szczegółowe aktywności dla danego dnia wystarczy kliknąć w przycisk "+ aktywności" - dzięki temu możemy łatwiej nawigować nawet wśród bardzo krótkich aktywności kierowcy.

4. Raport kontrolny

Pogląd interaktywny umożliwia również wygenerowanie raportu kontrolnego dla wybranego przez nas okresu czasu. Opcja dostępna jest w dolnej części ekranu klikając w "Raport kontrolny".

5. Edycja danych

Dodatkową funkcjonalnością podglądu interaktywnego jest edycja danych. Jest to bardzo pomocne w przypadku kiedy mamy do czynienia z nieprawidłową aktywnością zaznaczoną przez kierowcę (np. praca inna zamiast postoju). Aby zmienić dowolną aktywność musimy najpierw uruchomić tryb edycji - klikamy w "Edytor" w prawej dolnej części ekranu. W edytorze następnie klikamy prawym guzikiem myszy na aktywności i wybieramy z listy dostępne opcje. Dodatkowo możemy zaznaczyć błąd selektora, jeśli to było przyczyną błędnego wpisu.

Uwaga! Tryb edycji dostępny jest tylko w rozszerzonym module kontrolnym.


  • No labels