Page tree

Aby uruchomić moduł paliwowy, należy wybrać menu "Paliwo - Rozliczanie tankowań".

1. Dodawanie i edycja tankowań

Po uruchomieniu raportu pojawi się okno opcji, w którym możemy dodawać i usuwać tankowania. 

Dane widoczne w prawym górnym rogu okna pobierane są bezpośrednio z bazy danych pojazdów. Są to dokładnie te dane, które wprowadziliśmy podczas dodawania i edycji wybranego pojazdu ( rozdział 17 - Menu - Pojazdy).

Aby rozpocząć rozliczanie zużycia paliwa, musimy wybrać odpowiedni pojazd oraz okres rozliczeniowy. Po wybraniu okresu rozliczeniowego program pobiera dane z bazy o wszystkich tankowaniach wprowadzonych wcześniej do programu. Tankowania dodajemy przyciskiem "Dodaj tankowanie" lub w menu podręcznym "Dodaj tankowanie". Tankowanie usuwamy za pomocą opcji "Usuń tankowanie" w menu podręcznym (prawy guzik myszy na wybranym tankowaniu).

2. Metoda rozliczania paliwa

Raport zużycia paliwa opiera się o metodę tankowania do pełna. Przy każdym tankowaniu kierowca jest zobowiązany do zapisywania ilości litrów zatankowanego paliwa i stanu licznika podczas tego tankowania. Na podstawie tych danych program oblicza rzeczywiste zużycie paliwa. W tej metodzie pierwsze tankowanie (do pełna) stanowi punkt wyjściowy. Metodę obliczenia faktycznego zużycia paliwa przedstawia poniższy rysunek.

3. Raport paliwowy

Raport paliwowy generuje się z wpisanych danych po kliknięciu w przycisk "Raport". Dokument pozwalający na rozliczenie tankowań za wybrany okres rozliczeniowy jest dostępny pod przyciskiem "Rozliczenie".
  • No labels