Page tree

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »
jak utworzyć kopię bazy danych

- nie mamy instrukcji z obrazkami. dodatkowo warto zaznaczyć aby dane były archiwizowane na dysk zewnętrzny, a nie na "pulpit" jak robi to większość klientów


po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy

- ustawienia, importuj dane nowsze niż w bazie


brak danych w ewidencji

- opcje, przypisanie danych do wybranej firmy.

- dodatkowo sprawdzić w zakładce kierowcy "okres zatrudnienia"


zmiana nr karty kierowcy na nową

- edytor kierowców


jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE

- już jest


okno ewidencji nie pokazuje wszystkich danych

- opcje, wygląd i raport, wszystkie kolumny widoczne


zamiana starego pojazdu w firmie na nowy

- pojazdy, skasowanie starego nr rejestracyjnego pojazdu i zastapienie go nowym nr rejestracyjnym, dodanie uwag o szczegółach tej zamiany


program zaczął zwalniać

- usuwanie starych raportów (RMB na dacie - usuń, itp)


kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna)

- podgląd interaktywny, edytor, zamień na "postój", dodaj błąd selektora

  • No labels