Page tree

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »


jak utworzyć kopię bazy danych

- nie mamy instrukcji z obrazkami. dodatkowo warto zaznaczyć aby dane były archiwizowane na dysk zewnętrzny, a nie na "pulpit" jak robi to większość klientów


po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy

- ustawienia, importuj dane nowsze niż w bazie


brak danych w ewidencji

- opcje, przypisanie danych do wybranej firmy.

- dodatkowo sprawdzić w zakładce kierowcy "okres zatrudnienia"


zmiana nr karty kierowcy na nową

- edytor kierowców


jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE

- już jest


okno ewidencji nie pokazuje wszystkich danych

- opcje, wygląd i raport, wszystkie kolumny widoczne


zamiana starego pojazdu w firmie na nowy

- pojazdy, skasowanie starego nr rejestracyjnego pojazdu i zastapienie go nowym nr rejestracyjnym, dodanie uwag o szczegółach tej zamiany


program zaczął zwalniać

- usuwanie starych raportów (RMB na dacie - usuń, itp)


kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna)

- podgląd interaktywny, edytor, zamień na "postój", dodaj błąd selektora10. Symbole używane w Tachospeed

10.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)


10.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)


10.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

- włożenie i wyjęcie karty

- nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

- nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+9 - odpoczynek dzielony

- znaczniki promu

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)


10.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

- przerwa

- okres nieewidencjonowany


UNŻ - urlop na żądanie

UO - urlop okolicznościowy

UM - urlop macierzyński

UWC - urlop wychowawczy

OND - opieka nad dzieckiem

UOJ- urlop ojcowski

UB - urlop bezpłatny

NU - nieobecność usprawiedliwiona

NN - nieobecność nieusprawiedliwiona

N - niezatrudniony

BA - brak aktywności

CH80% - chorobowe 80%

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%  • No labels