Page tree

1. Wprowadzenie

Do "Widoku interaktywnego" przechodzimy z głównego okna w Tachospeed.


Wybieramy zakres danych, kierowcę lub pojazd, a następnie klikamy w przycisk "Odśwież".

Uwaga: przeglądanie danych dla pojazdu dostępne jest tylko z aktywnym "rozszerzonym modułem kontrolnym".


W prawej części ekranu dostępny jest panel przedstawiający szczegółowe aktywności kierowcy w wybranym dniu. Jeśli we wczytanym okresie czasu pojawią się naruszenia kierowcy to zostaną one wskazane w zakładce "Naruszenia" (klikając na nim lewym przyciskiem myszy program przekieruje nas bezpośrednio do dnia, w którym ono wystąpiło). Aby wygenerować szczegółowy raport dla tych naruszeń klikamy w przycisk "Raport wykroczeń" lub "Raport kontrolny". 


2. Wyświetlanie danych

Jeśli został zaimportowany plik z tachografu to możemy także podejrzeć dane z pojazdu. W tym celu zaznaczamy checkbox "Pojazdy". Jeśli kierowcy jechali w załodze to możemy podejrzeć dane dwóch kierowców zaznaczając checkbox "Załoga".

3. Edycja danych

W "Widoku interaktywnym" mamy możliwość edycji danych klikając w przycisk "Edycja".


 Następnie wskazujemy dowolną aktywność kierowcy i klikamy prawym przyciskiem myszy aby wywołać okno wyboru.

Zamień na pracę inną / gotowość / postój - program zamieni wskazaną aktywność na inną.

Wyczyść wszystko - usunięcie wcześniej zmienionych stanów aktywności.

Zaznacz / odznacz błąd selektora - dodanie błędu selektora dla kierowcy.

Zaznacz / odznacz "poza zakresem" - wstawianie trybu OUT dla danej aktywności.

Wyczyść wszystko - usunięcie wprowadzonego trybu OUT.

Wstaw / usuń znacznik promu/kolei - dodawanie i usuwanie znaczników.

Wyczyść wszystko - usunięcie wprowadzonego znacznika promu/kolei.


Korzystając z przycisków "Cofnij" i "Ponów" możemy łatwo przywracać wcześniej wprowadzone przez nas zmiany.

4. Skróty klawiaturowe

W "Widoku interaktywnym" mamy do dyspozycji szereg skrótów klawiaturowych, a ich opis jest zawsze dostępny najeżdżając kursorem myszy na znak pytajnika "?".


LPM - aby zaznaczyć pojedynczą aktywność wystarczy kliknąć na niej jeden raz lewym przyciskiem myszy.


CTRL+LPM - aby zaznaczać kilka aktywności, które nie sąsiadują ze sobą, korzystamy z kombinacji CONTROL + lewy przycisk myszy.


SHIFT+RUCH - aby zaznaczyć dłuższy odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + lewy przycisk myszy.


SHIFT+ALT+LPM - aby zaznaczyć dowolny odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + ALT + lewy przycisk myszy.


Wszystkie zaznaczone aktywności możemy następnie sprawdzić w zakładce "Zaznaczenie".CTRL+KÓŁKO/A/Z - trzymając na klawiaturze przycisk CONTROL używamy KÓŁKA na myszce lub klawiszy A lub Z aby przybliżyć i oddalić widok.

Maksymalne przybliżenie umożliwia podgląd aktywności co do minuty.


Maksymalne oddalenie przedstawia dane z kilku dni.


ALT+RUCH - aby przewijać aktywności trzymamy na klawiaturze przycisk ALT, a następnie wykonujemy ruch myszką używając lewego przycisku. Możliwe jest przewijanie aktywności dla więcej niż jednego dnia.  • No labels