Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

1. Wprowadzenie

Do "Widoku interaktywnego" przechodzimy z głównego okna w Tachospeed.


Wybieramy zakres danych, kierowcę lub pojazd, a następnie klikamy w przycisk "Odśwież".

Uwaga: przeglądanie danych dla pojazdu dostępne jest tylko z aktywnym "rozszerzonym modułem kontrolnym".


W prawej części ekranu dostępny jest panel przedstawiający szczegółowe aktywności kierowcy w wybranym dniu. Jeśli we wczytanym okresie czasu pojawią się naruszenia kierowcy to zostaną one wskazane w zakładce "Naruszenia". Aby wygenerować szczegółowy raport dla tych naruszeń klikamy w przycisk "Raport wykroczeń" lub "Raport kontrolny".


2. Wyświetlanie danych

Jeśli został zaimportowany plik z tachografu to możemy także podejrzeć dane z pojazdu. W tym celu zaznaczamy checkbox "Pojazdy".


Jeśli kierowcy jechali w załodze to możemy podejrzeć dane dwóch kierowców zaznaczając checkbox "Załoga".


Jeśli w danym okresie czasu pojawiło się naruszenie to klikając na nim lewym przyciskiem myszy program przekieruje nas bezpośrednio do dnia, w którym ono wystąpiło.

3. Edycja danych

W "Widoku interaktywnym" mamy możliwość edycji danych zaznaczając symbol "ołówka". Następnie wskazujemy dowolną aktywność kierowcy i klikamy prawym przyciskiem myszy aby wywołać okno wyboru.


Zamień na pracę inną / gotowość / postój - program zamieni wskazaną aktywność na inną.

Wyczyść wszystko - usunięcie wcześniej zmienionych stanów aktywności.

Zaznacz / odznacz błąd selektora - dodanie błędu selektora dla kierowcy.

Zaznacz / odznacz "poza zakresem" - wstawianie trybu OUT dla danej aktywności.

Wyczyść wszystko - usunięcie wprowadzonego trybu OUT.

Wstaw / usuń znacznik promu/kolei - dodawanie i usuwanie znaczników.

Wyczyść wszystko - usunięcie wprowadzonego znacznika promu/kolei.


Korzystając z przycisków "Cofnij" i "Ponów" możemy łatwo przywracać wcześniej wprowadzone przez nas zmiany.

4. Skróty klawiaturowe

W "Widoku interaktywnym" mamy do dyspozycji szereg skrótów klawiaturowych, a ich opis jest zawsze dostępny najeżdżając kursorem myszy na znak pytajnika "?".


LPM - aby zaznaczyć pojedynczą aktywność wystarczy kliknąć na niej jeden raz lewym przyciskiem myszy.


CTRL+LPM - aby zaznaczać kilka aktywności, które nie sąsiadują ze sobą, korzystamy z kombinacji CONTROL + lewy przycisk myszy.


SHIFT+RUCH - aby zaznaczyć dłuższy odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + lewy przycisk myszy.


SHIFT+ALT+LPM - aby zaznaczyć dowolny odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + ALT + lewy przycisk myszy.


Wszystkie zaznaczone aktywności możemy następnie sprawdzić w zakładce "Zaznaczenie".W "trybie edycji" mamy do dyspozycji dodatkowe dwa skróty klawiaturowe:CTRL+KÓŁKO/A/Z - trzymając na klawiaturze przycisk CONTROL używamy KÓŁKA na myszce lub klawiszy A lub Z aby przybliżyć i oddalić widok.

Maksymalne przybliżenie umożliwia podgląd aktywności co do minuty.


Maksymalne oddalenie przedstawia dane z kilku dni.ALT+RUCH - aby przewijać aktywności trzymamy na klawiaturze przycisk ALT, a następnie wykonujemy ruch myszką używając lewego przycisku. Możliwe jest przewijanie aktywności dla więcej niż jednego dnia.
  • No labels