Page tree

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »


1.Jak utworzyć kopię bazy danych

Aby wykonać kopię bazy danych, należy wejść do głównego katalogu programu TACHOSPEED, następnie do folderu Baza i znaleźć tam plik o nazwie TACHOSPEED.GDB. Plik ten należy skopiować najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci jak np. pendrive.

Domyślnie baza danych znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB.


2. Po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy

Należy upewnić się czy opcja "Importuj dane nowsze niż w bazie" jest zaznaczona (Zarządzanie → Ustawienia → Ustawienia programu → Opcje odczytu). Jeśli tak, trzeba ją odznaczyć, zamknąć okno ustawień i zaimportować ponownie plik. Po poprawnym imporcie pliku ponownie zaznaczamy tą opcję.


3. Brak danych w ewidencji

  • Należy sprawdzić czy w Opcjach w oknie ewidencji w zakładce "Zaawansowane" zaznaczona jest opcja "Rozlicz ewidencję tylko dla wybranej firmy". Jeśli tak należy ją wyłączyć.
  • Można również sprawdzić czy w zakładce "Kierowcy" (Rozliczeniowe) jest wpisany poprawny okres zatrudnienia kierowcy.

4. Zmiana nr karty kierowcy na nową?

Aby zmienić nr karty kierowcy wystarczy przejść do zakładki "kierowcy", wybrać interesującego Nas kierowcę i wpisać nowy nr karty w miejsce poprzedniego.


5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

Rozliczenie pensji minimalnej zostało szczegółowo omówione w rozdziale 14.3 Rozliczenie pensji minimalnej. Dodatkowo w punkcie 14.3.6 znajdują się tutoriale pokazujące rozliczenie krok po kroku.


6. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich danych.

Aby zobaczyć wszystkie kolumny w oknie ewidencji wystarczy zaznaczyć checkbox Opcje → Wygląd i raport → Wszystkie kolumny widoczne.


7. Jak zmienić stary pojazd na nowy?

Aby zmienić stary pojazd na nowy wystarczy przejść do zakładki "Pojazdy" usunąć stary nr rejestracyjny samochodu i wprowadzić nowy. Polecamy również zapisać informację o takiej operacji w "Uwagach".


8. Program zaczął zwalniać.

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce Raporty → Raporty wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - usuń). Polecamy zaznaczyć funkcję "Automatycznego usuwania drzewek raportów" w zakładce Zarządzanie → Ustawienia → Ustawienia programu → Raporty i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy 1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości zostaną usunięte przy uruchomieniu programu w kolejnym dniu.


9. Kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 2 Interaktywny podgląd aktywności)


10. Symbole używane w Tachospeed

10.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)


10.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)


10.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

- włożenie i wyjęcie karty

- nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

- nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+9 - odpoczynek dzielony

- znaczniki promu

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)


10.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

- przerwa

- okres nieewidencjonowany


UNŻ - urlop na żądanie

UO - urlop okolicznościowy

UM - urlop macierzyński

UWC - urlop wychowawczy

OND - opieka nad dzieckiem

UOJ- urlop ojcowski

UB - urlop bezpłatny

NU - nieobecność usprawiedliwiona

NN - nieobecność nieusprawiedliwiona

N - niezatrudniony

BA - brak aktywności

CH80% - chorobowe 80%

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%  • No labels