Page tree

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »


1.Jak utworzyć kopię bazy danych

Aby wykonać kopię bazy danych, należy wejść do głównego katalogu programu TACHOSPEED, następnie do folderu Baza i znaleźć tam plik o nazwie TACHOSPEED.GDB. Plik ten należy skopiować najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci (np. pendrive).

Domyślnie baza danych znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB.

2. Po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy

Należy upewnić się czy opcja "Importuj dane nowsze niż dane w bazie" jest zaznaczona ("Zarządzanie" → "Ustawienia" → "Ustawienia programu" → "Opcje odczytu"). Jeśli tak, trzeba ją odznaczyć, zamknąć okno ustawień i zaimportować ponownie plik. Po poprawnym imporcie pliku ponownie zaznaczamy tą opcję.

3. Brak danych w ewidencji

Należy sprawdzić czy w "Opcjach" w oknie ewidencji w zakładce "Zaawansowane" zaznaczone jest "Rozlicz ewidencję tylko dla wybranej firmy". Jeśli tak to należy ją wyłączyć.

Można również sprawdzić czy w zakładce "Kierowcy" (Rozliczeniowe) jest wpisany poprawny okres zatrudnienia kierowcy a także sprawdzić czy dla danego okresu który wybieramy do rozliczenia kierowca ma przypisane do siebie dane.

4. Zmiana nr karty kierowcy na nową?

Aby zmienić nr karty kierowcy wystarczy przejść do zakładki "Kierowcy", wybrać interesującego nas kierowcę i wpisać nowy nr karty w miejsce poprzedniego. Potem upewnić się czy opcja "Importuj dane nowsze niż dane w bazie" w ustawieniach programu jest zaznaczona i zaimportować plik.

5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

Rozliczenie pensji minimalnej zostało szczegółowo omówione w rozdziale 14.3 Rozliczenie pensji minimalnej. Dodatkowo w punkcie 14.3.6 znajdują się tutoriale pokazujące rozliczenie krok po kroku.

6. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich danych.

Aby zobaczyć wszystkie kolumny w oknie ewidencji musimy zaznaczyć checkbox "Opcje" → "Wygląd i raport" → "Wszystkie kolumny widoczne".

7. Jak zmienić stary pojazd na nowy?

Aby zmienić stary pojazd na nowy wystarczy przejść do zakładki "Pojazdy" usunąć stary nr rejestracyjny samochodu i wprowadzić nowy (polecamy również zapisać informację o takiej operacji w "Uwagach") a następnie upewnić się czy opcja "Importuj dane nowsze niż dane w bazie" w ustawieniach programu jest zaznaczona i zaimportować plik.

8. Program zaczął zwalniać.

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce "Raporty" → "Raporty" wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - "Usuń"). Polecamy także zaznaczyć funkcję "Automatyczne usuwanie drzewek raportów" w zakładce "Zarządzanie" → "Ustawienia" → "Ustawienia programu" → "Raporty" i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy 1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości zostaną usunięte przy uruchomieniu programu w kolejnym dniu.

9. Kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 2 Interaktywny podgląd aktywności). Jest to opcja dostępna tylko po wykupieniu Rozszerzonego Modułu Kontrolnego.

10. Symbole używane w Tachospeed

10.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)

10.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)

10.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

- włożenie i wyjęcie karty

- nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

- nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+9 - odpoczynek dzielony

- znaczniki promu

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

10.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

- przerwa

- okres nieewidencjonowany

UNŻ - urlop na żądanie

UO - urlop okolicznościowy

UM - urlop macierzyński

UWC - urlop wychowawczy

OND - opieka nad dzieckiem

UOJ- urlop ojcowski

UB - urlop bezpłatny

NU - nieobecność usprawiedliwiona

NN - nieobecność nieusprawiedliwiona

N - niezatrudniony

BA - brak aktywności

CH80% - chorobowe 80%

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%  • No labels