Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

Najnowsze aktualizacje można pobrać z naszej strony internetowej http://tachospeed.pl/programy/aktualizacje/

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy zainstalować także wybrane aktualizacje graniczne:

 • 2.40
 • 2.46
 • 2.60
 • 2.701
 • 2.82
 • najnowsza wersja programu

Przykład: jeśli mamy wersję programu 2.30 to najpierw instalujemy aktualizację graniczną 2.40 > 2.46 > 2.60 > 2.701 > 2.82 > najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Jeśli mamy program w wersji 2.50 to instalujemy aktualizację graniczną 2.60 > 2.701 > 2.82 > najnowsza wersja. Gdy posiadamy program w wersji 2.83 to możemy od razu zainstalować najnowszą wersję programu. Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy oddzielnie każdą bazę danych).


Aktualizacja Tachospeed

 • Wyłączyć program antywirusowy.
 • Pobrać plik aktualizacyjny.
 • Upewnić się, że została wykonana aktywacja programu.
 • Wyłączyć Tachospeed.
 • Wykonać kopię bazy danych (domyślnie znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB). W wersji MAX może być więcej niż jedna baza danych, wtedy proszę skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB jakie znajdują się na HDD, za wyjątkiem PUSTA.GDB.
 • Uruchomić instalator jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
 • Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy także każdą bazę danych)

Aktualizacja Tachospeed w wersji "Multi"

 • Wyłączyć program antywirusowy.
 • Pobrać plik aktualizacyjny.
 • Upewnić się, że na wszystkich stanowiskach program został aktywowany.
 • Wyłączyć Tachospeed na komputerze serwerowym i klienckim.
 • Skopiować (np. na pendrive) bazę danych z komputera serwerowego (domyślnie znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza – kopiujemy wszystkie pliki o rozszerzeniu .GDB poza plikiem PUSTA.GDB).
 • Uruchomić instalator aktualizacji jako administrator na komputerze serwerowym (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
 • Uruchamiamy program "jako administrator" (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchomić instalator "jako administrator" na komputerze klienckim (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
 • Uruchamiamy program jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
 • Tylko pierwsze uruchomienie programu wykonujemy "jako administrator".


 • No labels