Page tree

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Current »

1. Eksport i import ewidencji

Program Tachospeed pozwala na eksport i import tych danych do plików oraz innych programów. Służą do tego odpowiednie przyciski w dolnej części okna ewidencji.

2. Zapis ewidencji do pliku .tsr

Przycisk "Zapisz" pozwala na zapisanie informacji o ewidencji dla danego okresu rozliczeniowego i wybranego pracownika do pliku rozliczenia Tachospeed o rozszerzeniu ".tsr". Plik domyślnie będzie miał w nazwie imię i nazwisko kierowcy oraz zakres okresu rozliczeniowego.

2. Odczyt ewidencji z pliku .tsr

Przycisk "Odczytaj" pozwala na odczyt zapisanych wcześniej informacji z pliku ".tsr" (pliku rozliczenia ewidencji Tachospeed).

3. Eksport ewidencji do programów Midas, Płatnik, Excel oraz Sage Symfonia.

Przycisk "Eksport" w module ewidencji Tachospeed pozwala na bezpośrednie przesłanie ewidencji do programu płacowego Midas, a także zapisanie jej w pliku odczytywanym przez program Płatnik oraz w formacie arkusza kalkulacyjnego.


Po wybraniu odpowiedniej opcji program zapyta o miejsce zapisu pliku. Nazwa domyślna, tak jak przy eksporcie do pliku .tsr, zawiera w sobie imię i nazwisko kierowcy oraz okres rozliczeniowy. Informacje o imporcie ewidencji z pliku Tachospeed do programu płacowego Midas można znaleźć w instrukcji do tego programu.

4. Bezpośredni eksport ewidencji do programu Midas.

Jeżeli posiadają państwo zainstalowany program płacowy Midas to możliwy jest bezpośredni eksport danych do tego programu za pomocą przycisku "Płaca", widocznego w górnej części okna ewidencji. Spowoduje on uruchomienie Midasa oraz automatyczne zapisanie importowanych informacji do jego bazy danych.Należy pamiętać, że jeżeli okres użytkowania wersji DEMO programu Midas upłynął, a nie została zainstalowana pełna wersja programu, eksport danych się nie powiedzie. 

5. Eksport danych do pliku .xls

Program Tachospeed umożliwia eksport zawartości okna ewidencji wraz z podsumowaniem do pliku .xls

  1. W oknie ewidencji kliknąć na przycisk "Eksport".
  2. Z menu wybrać "Excel".
  3. Wskazać ścieżkę zapisu pliku i zapisać go. 
  4. We wskazanej lokalizacji został zapisany plik zawierający dwa arkusze. 

Arkusz Ewidencja

Pierwszy z arkuszy zawiera dane prezentowane w oknie ewidencji. 

Arkusz Podsumowanie

Arkusz podsumowania zawiera informacje, które prezentowane są również w ramach podsumowania ewidencji. 
  • No labels