Page tree

1. Etapy rozliczenia wynagrodzenia kierowcy w module "Płacy zagranicznej"

1.1 Delegacje


Aby rozpocząć pracę z modułem "Płacy zagranicznej" należy się upewnić, że została przygotowana delegacja dla kierowcy. Szczegółowy opis delegacji dostępny jest w rozdziale 11 - Delegacje.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • Dodanie firmy oraz ustalenie miasta "wyjazdu/przyjazdu" (menu "Firmy")
  • Przypisanie firmy dla kierowców (menu "Kierowcy - Ogólne")
  • Ustalenie grup zaszeregowania dla kierowcy (menu "Kierowcy - Płaca zagraniczna")
  • Zaznaczenie początku i końca delegacji, a także przekroczeń granic
  • Wstawienie znaczników załadunku i rozładunku
  • Zapisanie i zablokowanie delegacji


1.2 Odliczenie PIT/ZUS

Po wykonaniu delegacji możemy przejść do raportu "Odliczenie PIT/ZUS". Raport dostępny jest w dolnej części okna delegacji.


Raport obliczy kwotę z tytułu delegacji jaka będzie wykorzystana przy pomniejszeniu podstawy oskładkowania ZUS oraz podstawy opodatkowania wynagrodzenia kierowcy.


1.3 Ewidencja

Kolejnym krokiem jest przejście do okna "Ewidencja czasu pracy". Przycisk dostępny jest bezpośrednio w widoku "Delegacji", w górnej części okna.


W oknie "Ewidencji" wybieramy kierowcę, dla którego zrobiliśmy delegację. Wybieramy okres czasu i klikamy w przycisk "Pobierz dane".


1.4 Płaca zagraniczna

Zamykamy okno "Ewidencji" i przechodzimy do widoku "Płaca zagraniczna".


Klikamy w przycisk "Odśwież". Program następnie wykona rozliczenie, które pojawi się poniżej.


Aby wygenerować raport klikamy w przycisk "Raport", który znajduje się w dolnej części okna. Klikając w przycisk "Zapisz do wynagrodzenia PL" program doda wynagrodzenie z tytułu płacy zagranicznej do raportu "Kalkulatora płac" dostępnego w ewidencji.


Przykładowy raport rozliczenia płacy zagranicznej.


  • No labels