1. Jak utworzyć kopię bazy danych?

Aby wykonać kopię bazy danych należy wyłączyć Tachospeed, a następnie wejść do katalogu programu "C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ Tachospeed \ Baza" i znaleźć tam plik o nazwie "TACHOSPEED.GDB". Plik ten należy skopiować, najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci (np. pendrive).

W przypadku wersji MAX mamy możliwość utworzenia wielu baz danych oraz wyboru ich lokalizacji na dysku. Aby zarchiwizować bazy w wersji MAX należy skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB, za wyjątkiem pliku "PUSTA.GDB"

Zalecamy wykonywanie kopii bazy danych przynajmniej raz w tygodniu, a także przed przeinstalowaniem programu lub aktualizacją.

2. Po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy.

Należy sprawdzić czy opcja "Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie" jest zaznaczona (menu "Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import"). Jeśli tak to trzeba ją odznaczyć, zapisać i zamknąć okno ustawień, a następnie zaimportować ponownie plik. Po poprawnym imporcie pliku ponownie zaznaczamy tą opcję.

3. Brak danych w ewidencji.

Należy sprawdzić czy w "Opcjach" w oknie ewidencji w zakładce "Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" zaznaczone jest "Rozlicz ewidencję tylko dla wybranej firmy". Jeśli tak to należy ją wyłączyć.

Można również sprawdzić czy w menu "Kierowcy - Rozliczeniowe" jest wpisany poprawny okres zatrudnienia kierowcy.

Inną przyczyną braku danych może być sytuacja, w której zaimportowano plik cyfrowy kierowcy jednak nie dodano pojazdu, którym kierowca się poruszał.

4. Zmiana nr karty kierowcy na nową.

Kierowca otrzymuje nową kartę kierowcy po zakończeniu okresu ważności starej karty. Numer nowej karty różni się od numeru starej, dlatego przy imporcie pliku cyfrowego program Tachospeed tworzy nowego kierowcę o tym samym imieniu i nazwisku, ale z gwiazdką (*). Aby połączyć dane kierowcy z obu kart należy:

5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

Rozliczenie pensji minimalnej zostało szczegółowo omówione w rozdziale 3 Rozliczenie pensji minimalnej

6. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich kolumn.

Aby zobaczyć wszystkie kolumny w oknie ewidencji musimy zaznaczyć opcję w „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Wygląd - Wszystkie kolumny widoczne"

7. Jak zmienić stary pojazd na nowy?

Aby zmienić stary pojazd na nowy wystarczy przejść do zakładki "Pojazdy", usunąć stary nr rejestracyjny samochodu i wprowadzić nowy. Polecamy również zapisać informację o takiej operacji w oknie "Uwagi", np. do dnia 01.01.2010 obowiązywał nr rejestracyjny ABC12345, a od dnia 02.01.2010 obowiązuje nr rejestracyjny XYZ54321. 

Jeśli zdarzy się sytuacja, że po zmianie nr rejestracyjnego pojazdu nie będzie danych za pewien okres czasu to należy wykonać poniższe kroki:

8. Program zaczął wolniej działać na komputerze.

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce "Raporty" → "Raporty" wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - "Usuń"). Polecamy także zaznaczyć funkcję "Automatyczne usuwanie drzewek raportów" w zakładce "Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Raporty" i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy 1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości będą automatycznie usuwane.

9. Kierowca na tachografie źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 5 Interaktywny podgląd aktywności). Jest to opcja dostępna tylko po aktywowaniu Rozszerzonego Modułu Kontrolnego.

10. Symbole używane w Tachospeed:

10.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)

10.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)

10.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

- włożenie i wyjęcie karty

- nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

- nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+9 - odpoczynek dzielony

- znaczniki promu

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

10.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

- przerwa

- okres nieewidencjonowany

UNŻ - urlop na żądanie

UO - urlop okolicznościowy

UM - urlop macierzyński

UWC - urlop wychowawczy

OND - opieka nad dzieckiem

UOJ- urlop ojcowski

UB - urlop bezpłatny

NU - nieobecność usprawiedliwiona

NN - nieobecność nieusprawiedliwiona

N - niezatrudniony

BA - brak aktywności

CH80% - chorobowe 80%

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%

11. Obliczanie składników wynagrodzenia dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego