1.Jak utworzyć kopię bazy danych

Aby wykonać kopię bazy danych, należy wejść do głównego katalogu programu TACHOSPEED, następnie do folderu Baza i znaleźć tam plik o nazwie TACHOSPEED.GDB. Plik ten należy skopiować najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci jak np. pendrive.

Domyślnie baza danych znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB.

2. Po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy

Należy upewnić się czy opcja "Importuj dane nowsze niż w bazie" jest zaznaczona (Zarządzanie → Ustawienia → Ustawienia programu → Opcje odczytu). Jeśli tak, trzeba ją odznaczyć, zamknąć okno ustawień i zaimportować ponownie plik. Po poprawnym imporcie pliku ponownie zaznaczamy tą opcję.

3. Brak danych w ewidencji

4. Zmiana nr karty kierowcy na nową?


5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?


6. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich danych.


7. Jak zmienić stary pojazd na nowy?


8. Program zaczął zwalniać.


9. Kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).


ostatni rozdział. Symbole używane w Tachospeed

11.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)


11.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)


11.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

- włożenie i wyjęcie karty

- nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

- nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+9 - odpoczynek dzielony

- znaczniki promu

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)


11.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

- przerwa

- okres nieewidencjonowany


UNŻ - urlop na żądanie

UO - urlop okolicznościowy

UM - urlop macierzyński

UWC - urlop wychowawczy

OND - opieka nad dzieckiem

UOJ- urlop ojcowski

UB - urlop bezpłatny

NU - nieobecność usprawiedliwiona

NN - nieobecność nieusprawiedliwiona

N - niezatrudniony

BA - brak aktywności

CH80% - chorobowe 80%

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%